Textiele Werkvormen op het MLA

In het eerste leerjaar hebben de leerlingen een half jaar les in het vak textiele werkvormen. In het tweede-en derde leerjaar is het een keuzevak.

Textiele werkvormen is geen eindexamenvak.

Wij beschouwen het eerste leerjaar als een kennismaking met een aantal technieken en materialen op textielgebied.

De opdrachten worden klassikaal, individueel of in groepjes aangeboden.

Door het bekijken van voorbeelden, vakbladen, dvd’s en filmpjes op internet kunnen leerlingen extra inspiratie opdoen.

In elke opdracht zit altijd een element waarin de leerling zijn/haar ideeën, fantasie en creativiteit kwijt kan en probleemoplossend aan het werk is.

In de opdrachten wordt geen onderscheid gemaakt tussen havo en/of vwo niveau er is evenwel altijd de mogelijkheid van verdieping aanwezig op gebied van techniek en creativiteit.

Alle opdrachten staan op papier en voorbeeld-kopieën/kaarten, zodat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk kunnen, waarbij de docent als vraagbaak en begeleider van het werkproces optreedt.

Alle leerlingen beginnen met een basisopdracht en hebben daarna de keuze uit een aantal opdrachten in dezelfde techniek, maar met een ander materiaal.

Daarna is er een keuze uit opdrachten met verschillende technieken en materialen.

Er wordt gewerkt met tempodifferentiatie.