Excursies

In de bovenbouw is bij Tekenen een intensief excursie programma geïntegreerd in het programma.

Bij dit vaste les-onderdeel wordt uitgegaan van Maria Montessori’s idee van de “Buitenschool”: het leren en ervaren buiten het klaslokaal.

Zeker met de vele musea in de buurt is het vanzelfsprekend om de werken die tijdens de lessen Kunstgeschiedenis worden behandeld in het echt te zien en te ervaren.

Omdat het MLA een Cultuur Profielschool is wordt er aan dit culturele gedeelte extra aandacht besteed en wordt er tijd en geld voor vrijgemaakt. Wel wordt er, aangezien het voor een specifieke groep leerlingen is, voor de buitenlandse excursies in de 5e en 6e klas een extra bijdrage gevraagd van de ouders.

Het programma:

Er zijn elk jaar twee dagexcursies buiten de stad.

In de vierde klas is er een museummarathon in Amsterdam en Den Haag en een bezoek aan het Kroller Muller museum op de Hooge Veluwe.

In de vijfde klas is er een museummarathon in Rotterdam en een driedaagse examenreis voor 5havo en 5vwo naar o.a. museumeiland Insel Hombroich, Düsseldorf en Keulen.

In de zesde klas is er een vijfdaagse examenreis naar Parijs en een bezoek aan museum Voorlinden in Wassenaar.