Drama op het MLA

Het MLA kent een lange traditie op het gebied van kunst en cultuur. Drama neemt daarbij vanzelfsprekend ook een belangrijke plek in. Op het MLA wordt drama gedurende de gehele onderbouw aangeboden en in de bovenbouw van havo en vwo kan er eindexamen in het vak kunst/drama worden gedaan. Met het aanbieden van het vak drama leveren wij een waardevolle bijdrage in de ontwikkeling van jongeren. Bij drama leer je jezelf te presenteren. Je leert intensief met elkaar samen te werken en je open te stellen naar elkaar. Je ontdekt de (on)mogelijkheden van je eigen mimiek, fysiek en stemgebruik en verbreed jouw culturele kennisbasis. Je leert kritisch te kijken naar jezelf en anderen en reflecteert regelmatig op je eigen handelen. Ook de verbeelding en inleving worden getraind en je creativiteit wordt ontwikkeld.

Hoofd, hart en handen, een belangrijke Montessoriwaarde, komen in het vak drama samen.

Het MLA is een Cultuurprofielschool en de inhoudelijke kwaliteit van onze lessen staat binnen de dagelijkse lespraktijk voorop. Gedurende de lessen werk je aan specifieke spelkwaliteiten. Daarnaast werken we samen met grote theatergezelschappen in Amsterdam als Toneelgroep Amsterdam en de Toneelmakerij en staan de leerlingen regelmatig op een podium in één van de Amsterdamse theaters.